GRATIS HAAL- & BRENGSERVICE tijdens onze verhuizing!

Privacybeleid

Privacy Statement

Contactgegevens:

Pro-Motor-Motoren
(statutaire naam PMM B.V.)
Tel. 079 – 2060210
KvK 24387580
BTW nr. NL815165791B02

Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Een ieder die met persoonsgegevens werkt, zoals gegevens van medewerkers en contactgegevens van relaties krijgt te maken met deze wetgeving. Jouw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Pro-Motor-Motoren van jou verzamelt via onze website en via interactie middels onze social media kanalen, en hoe we die gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die PMM B.V. verwerkt

Pro-Motor-Motoren verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Pro-Motor-Motoren verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u voor gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@promotormotoren.nl dan verwijderen wij deze gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pro-Motor-Motoren verwerkt de persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen naleven en verwerkt de gegevens voor de volgende doelen:

 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • (Web)shop gerelateerde zaken, zoals versturen goederen en facturatie
Geautomatiseerde besluitvorming

Pro-Motor-Motoren neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pro-Motor-Motoren zal de persoonsgegevens bewaren in het archief zolang dit nodig is voor de verwerking van een overeenkomst en volgens de wettelijke bewaarplichten. Persoonsgegevens voor de nieuwsbrief blijven behouden totdat deze worden verwijderd door de maker middels een uitschrijving.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pro-Motor-Motoren verstrekt of verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Tenzij op jouw nadrukkelijk schriftelijke verzoek of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Hoe Pro-Motor-Motoren gegevens beveiligt

Wij vinden het belangrijk dat persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Pro-Motor-Motoren op maat passende beveiligingsmaatregelen genomen. Pro-Motor-Motoren maakt gebruik van zorgvuldige veiligheid voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Pro-Motor-Motoren maakt dan ook gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Pro-Motor-Motoren gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Pro-Motor-Motoren gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om Pro-Motor-Motoren een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Na ontvangst van je verzoek ontvang je binnen 1 maand een overzicht van jouw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kun je een verzoek indienen om je gegevens aan te laten passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Pro-Motor-Motoren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jezelf of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar info@promotormotoren.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Je kunt de hierboven genoemde rechten niet onder alle omstandigheden afdwingen. Zo kan het zijn dat wij jouw verzoek niet kunnen honoreren i.v.m. wettelijke bepalingen

Pro-Motor-Motoren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken

De door Pro-Motor-Motoren verzamelde persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Zoetermeer.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pro-Motor-Motoren neemt de bescherming van jouw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@promotormotoren.nl.

Wijzigingen

Pro-Motor-Motoren behoudt zich het recht voor om in de privacyverklaring wijzigingen aan te brengen, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of online diensten.

Laatst bijgewerkt: 2 mei 2024